Friday, November 30, 2007

kak juli birthday

before i go 4 operation it kak juli birthday

here r some pic enjoy
Tuesday, November 6, 2007

hari raya at pakdin house


here r some of the pic enjoy......